מהם מים חיים, או מים מועשרים אנרגטית?

פריט תוכן זה אינו בתוקף