מחקר שבוצע לבקשת הכנסת על איכות המים בישראל

מסמך זה נכתב לבקשת ועדת הפנים ואיכות הסביבה לרגל יום איכות הסביבה הבין-לאומי.
מחקר שבוצע לבקשת הכנסת על איכות המים בישראל
 
ועדה שנבחרה על ידי הכנסת למתן המלצות וחוות דעת על איכות המים בישראל ובמאגרים הפנויים,
 
נתנה את הדין בגין: 
 
הסכנות לאיכות התברואית של מי השתייה.
 
תקנות ותקנים של איכות מי השתייה בארץ.
 
איכות מקורות המים בישראל.
 
ממצאי מבקר המדינה בעניין איכות מי השתייה.
 
עמדת משרד הבריאות. 
 
קבצים מצורפים