סוגי מערכות לטיפול במי שתיה

מטרתו של מידע זה להציג את סוגי המערכות השונות לטיפול במי שתיה
סוגי מערכות לטיפול במי שתיה
סוגי המערכות לטיפול במי השתייה:

• מערכות המיועדות להתחבר אל מבוא המים בדירה. מערכות אלו בד"כ מחוברות בסמוך לשעון המים ומיועדות לספק מים מטופלים לכל נקודות המים בדירה.

• מערכות המיועדות להתחבר לנקודת מים מסוימת בדירה. כאן ניתן להבחין בכמה סוגים של מערכות:
o מערכות המחוברות אל רשת אספקת המים ומצויות באופן קבוע תחת לחץ רשת המים. מערכות אלו מחוברות בסמוך אל ברז המים בד"כ במטבח, במוצא המערכת ניתן למצוא ברז ייחודי לקבלת מים מטופלים.

o מערכות המתחברות אל רשת אספקת המים אך אינן מצויות באופן קבוע תחת לחץ הרשת - בד"כ מערכות המתחברות אל פיית הברז. לעתים אף ניתן למצוא בפיית ברז המים אמצעי מיתוג המאפשר קבלת מים מטוהרים או מים רגילים.

• מערכות שאינן מתחברות כלל אל רשת אספקת המים כמו קנקנים וכדים למיניהם.