סוגרים את הברז

איכות המים בישראל היא מהירודות בעולם המערבי. הסיבה: התקנים המקילים שקבע משרד הבריאות.
אדם טבע ודין:' אסור להשאיר את התקן הקיים כשיש השערות שהוא יכול לגרום נזק, ומחקרים שמדברים על עלייה בסיכויים לסרטן'
סוגרים את הברז
מאמר שפורסם ב      NRG : https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/1/ART1/046/004.html