EVERPURE מטהר מים

 
תרמיל החלפה  מקורי מהיבואן הרשמי Everpure H-300
לאחרונה הגיעו למשרדנו תלונות על תרמילים שנרכשו אצל משווקים בלתי מורשים, מסננים אלו, אינם באחריות היצרן ולא יוחלפו במסגרת האחריות. אנו ממליצים לברר טרם ביצוע הזמנה, אם אכן המשווק מורשה. כמו כן, חסמנו את הספקים הבלתי מורשים בחו"ל, ולא ניתן יהיה לקבל שירות בעתיד ממשווקים אלו. תרמיל החלפה EVERPURE מקורי עם אחריות היצרן. אזהרה !!! תרמילים המוצעים על ידי משווקים לא מורשים אינם באחריות היצרן!!!
 
  תעודת משווק מורשה
 
 
450 ₪
360 ₪
Eeverpure MC מטהר החלפה

מטהר החלפה MC למערכת תת כיורית ו/או פוסט מיקס

בין 10,000 ליטר ל-40,000 ליטר שימוש.

 

 

 

 

 

  

  תעודת משווק מורשה
 
 
396 ₪
תרמיל אוורפיור Everpure H-104
לאחרונה הגיעו למשרדנו תלונות על מטהרי החלפה שנרכשו אצל משווקים בלתי מורשים, מסננים אלו, אינם באחריות היצרן ולא יוחלפו במסגרת האחריות. אנו ממליצים לברר טרם ביצוע הזמנה אם אכן המשווק מורשה. כמו כן, חסמנו את הספקים הבלתי מורשים בחו"ל, ולא ניתן יהיה לקבל שירות בעתיד ממשווקים אלו. מטהר החלפה EVERPURE מקורי עם אחריות היצרן. אזהרה !!! מטהרים המוצעים על ידי משווקים לא מורשים אינם באחריות היצרן!!! תקנים
 תעודת משווק מורשה
 
289 ₪